logoHalubajske Mažoretkinje Viškovo - Twirling klub Viškovo TWIRLING klub logo

O nama

Halubajske mažoretkinje su udruga koja okuplja mladež halubajskoga kraja.

Osnovni rad Udruge je druženje i odgojni rad s djevojčicama i djevojkama te njegovanje kulture i tradicije zavičaja. Uvijek i na svakome mjestu u prvi se plan stavljaju društveno korisne djelatnosti u radu s mladeži.

U početku je udruga imala 41 članicu i 14 punoljetnih članica koje su upravljale udrugom. U početcima rada mažoretkinje je uvježbavala mlada Kristina Sušanj, koja je ljubav prema mažoret-plesu i višegodišnje iskustvo pretočila u trenerski rad. Kako se s vremenom članstvo povećavalo, pokazala se potreba i za drugim trenerima. Početkom 1998. godine kao koreograf i trener došla je prof. Anđelka Savić. Tada je udruga imala 60 mažoretkinja razdijeljenih u tri starosne skupine, a već početkom 1999. godine udruga broji stotinjak djevojaka i djevojčica, te dvadesetak punoljetnih članova. Osim navedenih trenera svoja trenerska iskustva prenesle su i Minja Muhvić, Ivana Simčić, Maja Srdoč Skalamera, Marina Podobnik Mohorovičić, Ana Balija, Tamara Beljak, Jasmina Mišković, Marina Brković, Martina Gibičar i Lorena Jakobović.

U početcima njihova rada mažoret-ples je bio veliki izazov, jer nitko još nije znao kako će ples biti prihvaćen i kako će se dalje razvijati. Tehnike mažoret-plesa su se usavršile i nastala je nova sportska disciplina twirling.

Twirling je sport, za razliku od mažoret-plesa. Da bi mogle sudjelovati na Državnim prvenstvima, Halubajske mažoretkinje osnovale su 2004. godine Twirling klub Viškovo, jer su djevojke imale želju i bio im je izazov da se okušaju u toj novoj disciplini.

Udruge su od početka svoga djelovanja surađivala sa gotovo svim udrugama i institucijama u Općini među kojima treba izdvojiti: Općinu Viškovo, Osnovnu školu Sveti Matej, Limenu glazbu Marinići, Glazbeno društvo Spinčići, Dječji vrtić Viškovo, Odbojkaški klub Viškovo, Ženski košarkaški klub Viškovo, Muški košarkaški klub Sv. Matej, Rukometni klub Viškovo i Rukometni klub Halub.

Nastupale su na svim važnijim manifestacijama u Primorsko-goranskoj županiji, na karnevalskim događanjima i u povorkama, sportskim događanjima te obilježavanjima državnih i općinskih blagdana.

Halubajske mažoretkinje su od 1998. godine članice Hrvatskoga saveza mažoretkinja (HRSAM-a) kao i Europske asocijacije mažoretkinja (NBTA), a Twirling klub Viškovo je od 2004. godine u Twirling savezu Hrvatske kao član Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).