logoHalubajske Mažoretkinje Viškovo - Twirling klub Viškovo TWIRLING klub logo

Gostovanja slike

 

Majevica 6.5.2018

Desinić-20.rođ.desiničkih mažoretkinja 22.4.2018

 

Humanitarna_Marinići

 

Dubrovčan 2017.

 

 

Ludbreg 2014.

Opatija 2009.

Sveta Nedjelja 2007.

Sveta Nedjelja 2006.

Ludbreg 2003.

Ancona (Italija) 1999.

Vukovar 1998.

Zlin (Češka) 1998.